De Symfonische muziekpagina's ©

Door Niels Le Large

Naar het geschreven woord...


Colofon


Niels Le Large was 36 jaar solo-slagwerker bij het Koninklijk Concertgebouworkest te Amsterdam. Hij verrichtte zijn muzikale arbeid op het hoogste platform van het concertpodium en had daardoor een arendsblik over het complete muzikale speelvlak. Bovendien was gedurende het musiceren de blik van de orkestleden op de dirigent gericht dus van de slagwerker afgewend. Die kon daardoor het tableau de la troupe vrijwel onbespied observeren. Van af die wonderlijke positie op bet concertpodium, verscholen achter de rug van het symfonieorkest kregen deze Symfonische muziekpagina's gestalte. Het is een caleidoscopisch relaas geworden over de kunst van het musiceren in een grootschalig collectief. Over orkestmusici dus. De beroepsmuzikanten wier inspiratie voor het grootste deel bestaat uit transpiratie en voor wie het muziekinstrument een onophoudelijke bron van vervoering en ergernis tegelijkertijd betekent. Over hun grillen en grollen. Hun macht en onmacht. Hun heden en verleden en de daaruit voortvloeiende eigenaardigheden. Over de Mannheimse Hofkapel uit de achttiende eeuw en de megacultuur van de huidige muziekfabriek. Over de contra-fagottist contra de zwaartekracht, de tutti-violist als musketier en de hoge noot van de trompettist die net een visje heeft gegeten. Maar bovenal natuurlijk, reflecteren de Symfonische muziekpagina's het gecamoufleerde oog van degene die het schreef.


Beroepsgeschiedenis

Niels Le Large studeerde aan het Amsterdams Conservatorium. Tussen 1959 en 1967 was hij slagwerker bij respectievelijk het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest (Haarlem) en het Utrechts Symfonie Orkest en vervulde hij zijn dienstplicht (1960-1961) bij het Trompetterkorps der Cavalerie. In september 1967 trad hij toe tot het (toen nog niet Koninklijk) Concertgebouworkest waar hij tot 2002 de functie van soloslagwerker bekleedde.

Niels Le Large was medeoprichter en speler van de Slagwerkgroep Amsterdam (1965-1972); een van de eerste professionele slagwerkensembles in Europa. Een formatie die door de beide soloslagwerkers van het Koninklijk Concertgebouworkest in 1980 met een jonge generatie slagwerkers een nieuw leven werd ingeblazen: de Nieuwe Slagwerkgroep Amsterdam. Verder was Niels Le Large 24 jaar lang redacteur en schrijver van het nieuws- en programmablad van het Koninklijk Concertgebouworkest en het Concertgebouw Preludium en was hij eindredacteur van het informatiebulletin van het Koninklijk Concertgebouworkest: de Kcourant.

Auteur

Naast artikelen, verhalen en columns publiceerde hij vier boeken: Orkestraal verhaal (over het reilen en zeilen van orkestmusici); Ouverture (een coproductie met concertmeester Jaap van Zweden); MasterClass (over de pedagogische carrière van violist/concertmeester Herman Krebbers); ECHO (een boek over de veertien concertzalen van de European Concert Hall Organisation).


Rechten!

De Symfonische muziekpagina's zijn geestelijk en materieel eigendom van de auteur/redacteur, dus niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.